Петата вълна на Европейско изследване на ценностите (European Values Survey - EVS)

Петата вълна на Европейско изследване на ценностите (European Values Survey - EVS)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Георги Фотев Георгиев проф. д.н.
Статус:
реализиран

Провеждане на европейско изследване на ценностите (EVS), който се провежда едновременно във всички европейски страни на три етапа. НБУ е част от консорциума от университети, представляващи включените в проекта европейски страни.


Екип:

  • проф. Георги Фотев д.н. - преподавател