Улицата като пространство на политическа изява

Улицата като пространство на политическа изява
Финансиране:
Външен

Университетска агенция по франкофония (AUF)

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Антоний Найденов Гълъбов доц. д-р
Статус:
реализиран

Основната цел е създаване на мрежа от изследователи, студенти и докторанти, които работят в сферата на политическите науки с акцент върху неконвенционалните форми на политическа изява в публичното пространство
Развитие на нови линии на сътрудничество чрез активно участие на НБУ във франкофонското пространство


Постигнати резултати


НБУ се участва активно, вкл и като домакин на работни срещи и събития по проекта, вследствие на което разшири и обогати контактите си с изследователи на политическите процеси;
Отпачатан колективен труд по темата