Лятна школа по визуална антропология “Културни наследства на града – конструиране и експониране: по примера на Русе и Букурещ” (3-8 септември 2017 г.)

Лятна школа по визуална антропология “Културни наследства на града – конструиране и експониране: по примера на Русе и Букурещ” (3-8 септември 2017 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Ирена Иванова Бокова доц. д-р
Статус:
реализиран

Лятната школа се организира от департаменти „Антропология“, „Дизайн“ (БП „Мода“) и “Икономика“ (програма „Маркетинг“), „Кино, реклама и шоубизнес“ (програма „Кино и телевизия“) в партньорство с Регионален исторически музей в гр. Русе и със съдействието на Музея на град Букурещ.

В рамките на школата (5-10 септември 2017 г.) студентите осъществиха съвместна теренна работа заедно със своите преподаватели и музейни специалисти, участваха в семинари и дискусии, свързани с интердисциплинарни проблеми като етномаркетинг, етнмода, визуални комуникации и др. Теренната работа бе проведена в региона на Ивановските скални манастири и с. Иваново, Басарбовския манастир, Градския музей на Букурещ – самостоятелна експозиция „Възрастите на човека“, на крепостта и археологически разкопки Сексагинта приста – Русе, Исторически и природонаучен музей – гр. Русе, по време на музикални събития и места за социални контакти на младите в Русе, на поредния протест за „чист въздух“ и др.
Ръководители на екипи и лектори бяха проф. Людмил Христов, екип от департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, доц. д-р Ирена Бокова, департамент „Антропология“, гл. ас. д-р Кристина Савова, департамент „Дизайн“, гл. ас. д-р Стефания Темелкова – лектор и консултант, проф. д-р Николай Ненов, директор на РИМ гр. Русе. Преподавателите и партньорите от Русе и Букурещ зададоха интердисциплинарни рамки на семинарите и на лятната школа и участваха в съвместни изследователски задачи със студентите.


Постигнати резултати


1. Семинар за представяне на резултатите;
2. Междудепартаментно сътрудничество и сътрудничество с РИМ Русе.


Екип:

  • доц. д-р Ирена Бокова - преподавател
  • проф. Людмил Христов - преподавател
  • доц. д-р Кристина Савова - преподавател
  • гл. ас. д-р Стефания Темелкова - преподавател