Участие в Международно студентско състезание по програмиране – 2017 г.

Участие в Международно студентско състезание по програмиране – 2017 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Николай Киров Киров доц. д-р
Статус:
реализиран

На 21 октомври 2017 г. в Букурещ се проведе “2017 регионално състезание за Югоизточна Европа” (The 2017 Southeastern Europe Regional Contest - http://acm.ro/), етап от световното състезание по програмиране за студенти (ACM International Collegiate Programming Contest - http://icpc.baylor.edu/). Като университет, завоювал трето място на Републиканската студентска олимпиада по програмиранe (http://bcpc.eu) през м.май 2017 г. в Русе, наш дълг беше да представим България и НБУ на това състезание.
На състезанието участваха университети от 7 държави от Югоизточна Европа - България, Македония, Сърбия, Турция, Румъния, Кипър и Украйна, представени с 87 отбора. От България участваха 4 университета ? НБУ, Американски университет в България, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ и Русенски университет “Ангел Кънчев” с общо 5 отбора. На първо място се класира отбор от Университета на Букурещ, втори е украински отбор. Двата отбора на СУ се класираха на 3-то (7 задачи) и 54–то (2 задачи) място, НБУ – на 39?то (4 задачи), АУБ ? на 16?то (6 задачи) и РУ на място 75?87 (0 задачи).
Данни за представянията на българските отбори на Регионалното състезание в Букурещ през годините има на http://nikolay.kirov.be/rsop/regional.html


Постигнати резултати


1. Издигане престижа на НБУ и мотивиране на студентите от деп. “Информатика”;
2. Класиране на НБУ на 39 място (4 задачи).


Екип:

  • доц. д-р Николай Киров - преподавател
  • Здравко Донев - студент
  • Владимир Петков - студент
  • Георги Къров - студент