Участие в 17-та Европейска конференция по изследване на движенията на очите (17th European Conference on Eye Movements) ECEM 2013

Участие в 17-та Европейска конференция по изследване на движенията на очите (17th European Conference on Eye Movements) ECEM 2013
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Евгения Димитрова Христова гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Европейската конференция по изследване на движенията на очите (17th European Conference on Eye Movements) ECEM 2013 е престижен международен форум, който се състои на всеки 2 години и е посветен на интердисциплинарните изследвания на очните движения и активното зрение. Тази година се провежда за 17-ти път в Лунд, Швеция от 11 до 16 август 2013 г. Представители на НБУ участват за четвърти път в тази конференция. На тазгодишната конференция бе представено изследване на тема “Gender differences in perceiving documentary videos” с автори Виктория Тодорова (студент) и гл. ас. Евгения Христова.


Постигнати резултати


1. Публикуване на абстракти на презентациите в издание на конференцията;
2. Междудепартаментно сътрудничество;


Екип:

  • гл. ас. д-р Евгения Христова - преподавател
  • Виктория Тодорова - студент