Подкрепа на изследователска дейност и участие на преподавател от НБУ в международна интердисциплинарна конференция “Dialogue of multiculturalism and truth” held within the Congress “One World – Many Cultures” на KUJAWY AND POMORZE UNIVERSITY BYDGOSZCZ (Полша)

Подкрепа на изследователска дейност и участие на преподавател от НБУ в международна интердисциплинарна конференция “Dialogue of multiculturalism and truth” held within the Congress “One World – Many Cultures” на KUJAWY AND POMORZE UNIVERSITY BYDGOSZCZ (Полша)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Теодора Велева Ризова доц. д-р
Статус:
реализиран

Участие на гл.ас д-р Теодора Ризова – Департамент „Администрация и управление“- Нов български универститет в Конгрес „ Един свят- много култури “ организиран от Kujawy и Pomorze University в Бидгошч, Фондация Ватикана:Йозеф Ратцингер - Бенедето XVI, маршалната служба на Куявско-Поморско воеводство и кметството на Бидгошч в Полша.
Конгресът „Един свят - много култури“ даде възможност за международен диалог на мултикултурализма и истината за развитието на Европа, който се проведе на 26 - 27 октомври 2017 г. в Kujawy и Pomorze University в Бидгошч(Полша).
Конгресът бе последван от международна научна конференцията проведена в кръга на научни срещи , на която се обмениха мнения, представeни бяха научни доклади на академични представители от 30 университети в Европа, идеи, документи, както и се създадоха нови международни контакти в образователната сфера между преподаватели, политици, учени от различни академични институции на Европа.
По време на международния форум се проведоха редица дискусии между делегатите в различни направления :
• "Държава и закон"
• "Европа - майка или баба"
• "Хуманизъм - диалог - идентичност - култура. В търсене на импулси за развитието на образованието в Европа"
• "Постиженията на науките на прага на 21-ви век"
• "Съвременни предизвикателства пред икономиката"
Изнесените научни доклади ще бъдат публикувани в монографичен сборник:
„ Jeden swiat – wiele kultur „ на Kujawy и Pomorze University в Бидгошч, със съдействието на Министерството на науката и висшето образование на Полша.

Главен асистент доктор Теодора Ризова – щатен преподавател на Департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет, взе активно участие във форума, с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ.
На форума доктор Ризова участва в организирани академични срещи с Ръководството на Kujawy и Pomorze University в Бидгошч(Полша) с Ректор: Prof. Phd Helena Czakowska, Rev. Bishop Artur Mizinski, PhD Secretary General of the Conference of the Polish Episcopacy, Jozef Ramlau, vice-voivode of Kujavian-Pomeranian Province, Rafal Bruski, President of Bydgoszcz и др.


Постигнати резултати


1. Възможности за бъдещи съвместни проекти с Kujawy and Pomorze University Bydgoszcz (партньорски университет на НБУ по програма Еразъм+);
2. Включване на материали от конференцията в курсове към МП в областта на туризма и управлението на човешките ресурси в бизнес организациите;
3. Семинар в НБУ;
4. Публикация.


Екип:

  • доц. д-р Теодора Ризова - преподавател