Изследване на опозиционните движения в Сирийската арабска република

Изследване на опозиционните движения в Сирийската арабска република
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Георги Теодоров Тотев
Статус:
реализиран

Основната цел на проекта е да се проучи многообразния състав на сирийските опозиционни движения с оглед на политическите идеологии и стратегии, на които те са носители. С помощта на интервюта през месеците февруари, март и април 2013 г.
е проучен престижа на опозицията сред сирийските емигрантски общности в местата в повишена концентрация на сирийски граждани на територията на Република България и Република Турция, а именно гр. София (Регистрационно-приемателен център, Интеграционен център, Дом за временно настаняване на чужденци в Бусманци), гр. Любимец (Дом за бежанци), с. Баня, общ. Нова Загора (Регистрационно-приемателен център за бежанци), с. Пъстрогор, общ. Свиленград (Транзитен център за бежанци), град Килис и град Хатай (с намиращите се в близост бежански лагери в Турция).
Проектът се вписва в поредицата от дейности на деп. „Политически науки“, свързани с Арабската пролет, провеждащи се от 2011 г. досега.


Постигнати резултати


1. Заснет филм;
2. Публична дискусия в НБУ;


Екип:

  • Георги Тотев - студент