Международен проект за обучение за работа с 3D керамичен принтер към УПИЗ “Керамика”

Международен проект за обучение за работа с 3D керамичен принтер към УПИЗ “Керамика”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Виолета Илиева Заранкова
Статус:
реализиран

3D керамичният принтер “DeltaWASP 20 40” заедно с 3D скенерa “Range Vision Spectrum” са последните уникални по рода си иновации в ателиетата по керамика в НБУ, които предоставят на студентите изключителна възможност за многопластово интердисцилинарно развитие в сферата на изкуствата. За да бъде обучението по 3D керамично принтиране още по-ефикасно, в началото на м. ноември 2017г. Виолета Заранкова, хоноруван преподавател по керамика, заедно с Цветомира Борисова и Алина Папазова, студенти от МП „Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми“ посетиха обучителен тренинг във фабрика WASP (Италия), производител “DeltaWASP 20 40”.
В рамките на три дни екипът посети гр. Болоня и село Масса Ломбарда в Италия. Тренингът, посветен изцяло на 3D принтирането с керамичи и порцеланови маси, се провежда на 10 ноември, в производственото хале на фабрика WASP. На малко пространство вътре, освен 3D принтери, са изложени и повечето приложения на 3D принтирани форми – в образованието, архитектурата и строежа на къщи, производство на мебели, в изкуството и в здравеопазването.
Екипът тества различни по обем, структура и размери пластики. По-късно през деня създава дигитално и нови файлове, с които изпробва до максимална степен възможностите на принтера и порцелановата маса.
Обучителният тренинг във фабрика WASP приключва успешно и е изключително полезен за екипа – разбрали какви са били грешките им при първите опити за принтиране с порцелан; видели на място как обучаващият ни екип отстранява всички появили се по време на работа проблеми; опитват принтиране с техни файлове и заедно с обучаващите ги обсъждат проблемите и особеностите на керамичното принтиране.


Екип:

  • ас. д-р Виолета Заранкова - докторант
  • Цветомира Борисова - студент
  • Алина Папазова - студент