Жива памет. Интелектуалци за социализма и постсоциализма (2017 – 2019 г.) - етап 1

Жива памет. Интелектуалци за социализма и постсоциализма (2017 – 2019 г.) - етап 1
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Наталия Цветанова Христова доц. д-р
Статус:
реализиран

Приключи първият етап (октомври 2017 – април 2018 г.) на проекта към ЦФСР на НБУ Жива памет. Интелектуалци за социализма и постсоциализма ( 2017-2019 г.), с ръководител доц. д-р. Наталия Христова (НБУ) и екип: доц. д-р Йордан Евтимов (НБУ), доц. д-р Възкресия Вихърова (НБУ) и д-р Мария Василева, изкуствовед, директор на галерия “Структура” и д-р арх. Анета Василева, преподавател в УАСГ.
Бяха проведени три видеоинтервюта – с поета Марко Ганчев, със скулптора Павел Койчев и с архитекта проф. Тодор Кръстев, както и три семинара Разговори за българската култура ad hoc в галерия УниАрт, записанни на видео, с Копринка Червенкова, главен редактор на в. “Култура”, с акад. Светлин Русев и проф. арх. Георгий Станишев.
Записите от интервютата и срещите-разговори по време на семинара, които съдържат богата и много ценна информация за личния творчески път и за социокултурния живот в България в годините на социализма и постсоциализма, ще бъдат предадени и съхранявани в Архива на НБУ.