Национална научна конференция “10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателство

Национална научна конференция “10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателство
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Екатерина Иванова Михайлова проф. д-р
Статус:
реализиран

На 10 ноември 2017 г. в Аулата на Нов български университет (НБУ) се проведе Национална научна конференция тема "10 години България в ЕС - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството". Конференцията беше организирана от Департамент "Право" и секция „Публична администрация“ на НБУ.
Вицепрезидентът Илияна Йотова откри конференцията, като акцентира върху действащите политики и законодателство в контекста на членството на Република България в ЕС и поемането на председателството на Съвета на ЕС от България през 2018 г., въпросът за лидерството в Европа, анализ на проблемите и предизвикателствата в практиката на публичните институции.
В официалния панел на конференцията взе участие Емил Радев, член на Европейския парламент. Той поздрави НБУ за организирането на конференцията и изрази увереността си, че тази инициатива ще позволи да се осмисли и анализира членството на България в Европейския съюз до този момент, както и да се начертаят приоритетите за България в следващите години, особено в контекста на предстоящо председателство на Съвета на ЕС.
Заместник-министърът за българското председателство на Съвета на ЕС Моника Панайотова представи пред участниците в конференцията основните приоритети на българското председателство, като акцентира върху предизвикателствата и важността на този факт за българската държава и общество.
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи дейността на МРРБ, като отговорната институция за провеждането на националната и европейската политика за развитие на регионите, за създаване на териториално сближаване и градско развитие. Десислава Ахладова, заместник –министърът на правосъдието обърна внимание на фигурата на европейския прокурор в контекста на преодоляването на конкретни проблеми посредством принципите, на които е изграден Европейският съюз – демокрация, защита правата и свободите на гражданите, обща политика в областта на външните работи и сигурността.
В конференцията участва г-н Димитър Маргаритов - Председател на Комисията за защита на потребителите, който разясни потребителските проблеми и решения за тях в контекста на членството на РБ в ЕС. Г-н Стамен Янев, Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, обърна внимание на механизма на държавните помощи в подкрепа на бизнеса, а г-жа Розита Еленова, Член на Съвета за електронни медии, акцентира своето изказване върху езика на омразата в медиите.
Проф. Снежана Начева - член на Съюза на юристите в България и адв. Нели Видорова- член на Висшия адвокатски съвет поздравиха участниците в конференцията и пожелаха ползотворна работа в разискването на важните теми, свързани с развитието на политиките и законодателството в контекста на предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС.
В конференцията участваха представители на академичната общност от НБУ, СУ „Св. Климент Охридски”, ИДП-БАН, УНСС, ВТУ, БСУ, РУ, Академия на МВР, ЮЗУ, УНИБИТ, както и съдии от АССГ и СГС и представители на АИКБ. Бяха представени задълбочени изследвания, свързани с правата на човека и конституционните принципи, бюджета, митническия съюз и финансирането чрез публични ресурси. Обсъдени бяха теми, насочени към изследване на законодателството за интеграция на вътрешния пазар - предизвикателства в сферата на гражданското и търговското право. Акцентира се върху теми като правосъдие и вътрешен ред, сътрудничество в областта на наказателното право, както и социално законодателство в области като образование, здравеопазване, заетост, околна среда.
В провеждането на конференцията взеха активно участие много преподаватели и студенти от НБУ.
Докладите от Национална научна конференция "10 години България в ЕС - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството” ще бъдат публикувани в сборник.


Постигнати резултати


1. Възможност за междуинституционален диалог и утвърждаване на позицията на НБУ сред водещите университети в областта на изследване на политиките на правото на ЕС;


Екип:

  • проф. д-р Екатерина Михайлова - преподавател
  • проф. д-р Благой Видин - преподавател
  • доц. д-р Деница Топчийска - преподавател
  • доц. д-р Гинка Симеонова - преподавател
  • проф. д-р Николай Арабаджийски - преподавател
  • проф. д-р Людмил Георгиев - преподавател
  • доц. д-р Юлияна Гълъбинова - преподавател