Подготвяне на поредица от публикации на основата на общоуниверситетски семинар “Гражданското общество и политическата система в епохата на прехода

Подготвяне на поредица от публикации на основата на общоуниверситетски семинар “Гражданското общество и политическата система в епохата на прехода
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Иван Иванов Начев гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Сваляне и редактиране на стенограми от проведените през академичната 2016/2017 г. семинари на деп. “Политически науки” и подготовка за публикуване на материали в електронното списание на департамента.


Екип:

  • Илия Начев - преподавател
  • проф. Антоний Тодоров д.н. - преподавател
  • проф. д-р Васил Гарнизов - преподавател
  • Елица Узунова - служител
  • Пламена Чаворин - студент