Участие на фрагменти от пърформънса “Моят живот. Да имаш ляв палец!” work-in-progress, Македония – Интернационален театрален фестивал “Plays without mask, theatre without discrimination” – 2017 г.

Участие на фрагменти от пърформънса “Моят живот. Да имаш ляв палец!” work-in-progress, Македония – Интернационален театрален фестивал “Plays without mask, theatre without discrimination” – 2017 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Възкресия Вихърова Анастасова проф. д-р
Статус:
действащ

Представяне на фрагменти от спектакъл “Моят живот. Да имаш ляв палец!” work-in-progress на театрален фестивал “Plays without mask, theatre without discrimination” в Скопие, Македония.


Екип:

  • проф. д-р Възкресия Вихърова - преподавател
  • Боян Георгиев Панов - служител
  • Анжела Недкова Пенчева - служител
  • Мирослава Захова - студент
  • Александра Манчева - студент