Организиране на XXV републиканска студентска олимпиада по програмиране

Организиране на XXV републиканска студентска олимпиада по програмиране
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Петя Иванова Асенова доц. д-р
Статус:
реализиран

За 25-ти пореден път през м. май 2013 г. (17 - 18 май) се проведе Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП), чието домакинство си деляха три университета в София – НБУ, СУ и ТУ. За успешното участие на студентите от НБУ е необходима допълнителна работа с изявени студенти от програмите на департамент „Информатика“.

Школа „Състезателно програмиране“ провежда занятията си ежеседмично в Институт по математика и информатика – БАН. Лекторите са преподаватели от НБУ, БАН, ТУ и СУ. Студентите са ангажирани в подготовка на теми от програмата на школата, като най-добрите презентации са наградени.

Повече информация за школата: http://nikolay.kirov.be/2013/WCP/index.html
или в страницата Школа "Състезателно програмиране" във Facebook


Екип:

  • доц. д-р Петя Асенова - преподавател
  • доц. д-р Николай Киров - преподавател
  • проф. д-р Красимир Манев - преподавател
  • Велислав Николов - преподавател