Младите хора и езика на омразата. Изработване на инструменти за противодействие

Младите хора и езика на омразата. Изработване на инструменти за противодействие
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Райчо Димитров Райчев
Статус:
реализиран

На 13 декемрви 2017 г. в Нов български университет се проведе конференцията "Младите хора и езика на омразата. Инструменти за противодействие", организирана от Национален младежки форум и Студентски съвет на Нов български университет.
Конференцията събра над 50 младежи и ги запозна с различни аспекти на езика на омразата и начините да се борим с него. В началото на събитието участниците се запознаха с представители на Синдиката на българските учители и Съвета за електронни медии, които проведоха дискусия с тях за борбата с езика на омразата в различни среди. Конференцията продължи с изказване на Илина Мутафчиева, председател на Национален младежки форум, която приветства участниците. Събитието бе фасилитирано от членове на Работна група "Гражданска активност" към УС на Национален младежки форум.
Преди началото на различните панели участниците се запознаха с видео в така наречения формат "Форум театър". Формата „Форум театър" възниква в Латинска Америка в отговор на диктаторските режими и нарушаването на правата на човека. Наречен е „Форум театър", защото е стимулирал революционните движения, но е довел и до осъществяване на вътрешната потребност от личностна изява, от активно отстояване на собствено мнение и гражданска позиция.
Първият панел включваше разговор с Деница Иванова, основател на младежка LGBT организация "Действие". Тя разказа на участниците за част от предизвикателствата, които тя и други хора от общността са срещнали през последните години по отношение на сблъсъка с езика на омразата, както и за методите, чрез които организацията се бори за равните права на хората с различни сексуална ориентация и полова идентичност.
Вторият панелист бе Ашод Дерандонян от "Заслушай се" - организация, която работи спрямо предизвикателствата пред хората с увреден слух в България, които са над 120 000. Той разказа на участниците за живота на един човек с увреден слух, сблъсъка му с езика на омразата и за това как хората с такива увреждания в България искат да са повече от бенифициенти на политиките, които биват създавани в тяхна полза. Те искат и да са техни създатели.
Финалният панелист на конференцията бе Иван Димов - основател на Single Step - организация, чиято цел е да подпомогне младежи от ЛГБТИ общността, техните родители, приятели и съмишленици, в процеса на самоосъзнаване, разкриване и утвърждаване на сексуалната им ориентация и полова идентичност. Той сподели с младежите за това как малко хора с убеждения и упоритост могат да допринесат за това огромна част от нашето общество да бъде по-солидарна спрямо различните малцинствени групи.
Конференцията завърши с работилници, в които участниците сами построиха пейка на позитивните послания и се научиха как да правят оригами във формата на сърце.
Партньори на събитието бяха от Асоциация за развитие на София, които представиха проекта "Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет".
По време на събитието в сградата на НБУ бе разположена фотобутка, която позволяваше на всеки желаещ да се снима със свои приятели, след което всички снимки бяха качени във Facebook страницата на НМФ с рамка на конференцията.


Постигнати резултати


1. Гласност на кампанията No hate speech и насърчаване на толерантност и разбиране сред младите;
2. Разработване на инструменти срещу речта на омразата;
3. Подкрепи и демонстрира солидарност към засегнатите от езика на омразата;
4. Популяризиране на събитието в социалните мрежи.


Екип:

  • Капка Димова - студент
  • Райчо Райчев - студент
  • ас. Христо Панчугов - преподавател
  • гл. ас. д-р Любомир Стефанов - преподавател