Разпространение на театрален спектакъл “Ние, Гераците”

Разпространение на театрален спектакъл “Ние, Гераците”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
реализиран

Турне на спектакъла “Ние, Гераците” в гр. Стара Загора (13 декември 2017 г.), гр. Бургас (15 декември 2017 г.) и гр. Плевен (17 януари 2018 г.).


Екип:

  • доц. Снежина Петрова - преподавател
  • Георги Тодоров Батилов - служител
  • Боян Георгиев Панов - служител