КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА‘2018 на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ II част: Номинации и провеждане на Лаборатория за писане на пиеси, Церемония по награждаването и др.

КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА‘2018 на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ II част: Номинации и провеждане на Лаборатория за писане на пиеси, Церемония по награждаването и др.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Виолета Атанасова Дечева проф. д.н.
Статус:
реализиран

Провеждане на втори етап на Конкурс за нова пиеса‘ 2018 на Нов български университет на тема “Родината”: провеждане на Лаборатория за писане на пиеси с номинирани от журито автори с водещ Явор Гърдев, провеждане на церемония за връчване на наградата от второто издание на конкурса, подготовка за печат на сборник с пиесите, активна рекламна кампания и поддържане на актуални публикации на материали в сайта и фейсбук-страницата на конкурса, доизграждане на информационна мрежа за конкурса и разпространение на рекламни материали.


Екип:

  • проф. Виолета Дечева д.н. - преподавател
  • гл. ас. д-р Владимир Маринов - преподавател
  • доц. д-р Георги Гочев - преподавател
  • проф. Михаил Неделчев - преподавател
  • проф. Пламен Дойнов д.н. - преподавател
  • проф. д-р Светла Христова - преподавател
  • доц. Снежина Петрова - преподавател