Самотата на надеждата: половин век по-късно

Самотата на надеждата: половин век по-късно
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Георги Асенов Арнаудов проф. д-р
Статус:
действащ

Организиране и реализация на концерт-спектакъл в Университетски театър на НБУ, свързан с отбелязване на 50-годишнината от 1967 г., включващ музикална част с гост-музиканти, кратък семинар с подбран материал от заснети лекции и визуализация.


Екип:

  • проф. д-р Георги Арнаудов - преподавател
  • проф. д-р Веселин Методиев - преподавател
  • гл. ас. д-р Христо Чукурлиев - служител
  • гл. ас. д-р Методи Методиев - преподавател
  • ас. Христо Панчугов - преподавател
  • доц. д-р Йордан Ефтимов - преподавател