Висше образование в областта на гражданската култура

Висше образование в областта на гражданската култура
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Веселин Методиев Петров проф. д-р
Статус:
реализиран

Ръководител: доц. Веселин Методиев

Участник: проф. Екатерина Михайлова

Проектът цели повишаване качеството в преподаването на гражданска култура.

Резултати от проекта: Изработен електронен вариант на Христоматия за преподаване на курс „Граждански права и задължения в българското общество 19-21. век“.


Постигнати резултати


Изготвена христоматия като резултат от I част от проекта.


Екип:

  • проф. д-р Веселин Методиев - преподавател
  • проф. д-р Екатерина Михайлова - преподавател
  • Виолета Гешева - студент
  • Ралица Караконова - студент