Археологически разкопки в Египет (сезон 7)

Археологически разкопки в Египет (сезон 7)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Теодор Арсов Леков доц. д-р
Статус:
реализиран

Продължение на археологическите разкопки на Тиванска гробница №263 (Гробницата на сановника Пиай от времето на XIX египетска династия, 13. Век пр. Хр.), разположена в Луксор, Египет в периода 01.02. – 01.03.2018 г.: почистване на шахтата пред гробницата, изграждане на нова врата на гробницата и реставрация на входното пространство с откритите фрагменти от декорацията на гробницата, обработка на откритите материали и артефакти и транспортирането им до хранилището на музея в Луксор, копиране на надписи и предварителна реконструкция на релефите, изготвяне на архитектурен план на гробницата.


Екип:

  • доц. д-р Теодор Леков - преподавател
  • проф. Сергей Игнатов д.н. - преподавател
  • доц. д-р Емил Бузов - преподавател
  • проф. д-р Васил Гарнизов - преподавател
  • проф. д-р Пламен Бочков - преподавател
  • Венета Райкова - студент
  • Светлана Иванова Илиева - докторант