Официално посещение на проф. Роналд Роунър в Нов български университет, Департамент Когнитивна наука и психология

Официално посещение на проф. Роналд Роунър в Нов български университет, Департамент Когнитивна наука и психология
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Надя Христова Колчева гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Посещение на проф. Роналд Роунър (автор на теорията за междуличностно приемане-отхвърляне) и съпругата му в НБУ (8 – 11 май 2018 г.) и изнасяне на публична лекция, работни срещи с преподаватели и студенти от НБУ и специалисти от други институции, работещи с деца и родители.


Екип:

  • гл. ас. д-р Надя Колчева - преподавател
  • д-р Галина Маркова-Дерелиева - преподавател
  • Деница Деянова Съйнова - преподавател
  • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева - преподавател
  • проф. д-р Екатерина Михайлова - преподавател
  • доц. д-р Цветалина Петкова - преподавател
  • Любомира Денева - студент
  • Боряна Василева - студент