Стаж в стъкларска база на Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република на студенти от деп. Изящни изкуства (ателие художествено стъкло) 2018

Стаж в стъкларска база на Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република на студенти от деп. Изящни изкуства (ателие художествено стъкло) 2018
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Константин Димитров Вълчев доц. д-р
Статус:
реализиран

Провеждане на практическа работа на 10 студенти в стъкларската база на Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република (3 – 12 май 2018 г.).


Екип:

  • доц. д-р Константин Вълчев - преподавател
  • Габриела Антонова Тончева - докторант