XXIII. Международна ранноесенна школа по семиотика “Любов и секс в дигиталната епоха"

XXIII. Международна ранноесенна школа по семиотика “Любов и секс в дигиталната епоха
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Кристиан Кръстинов Банков проф. д.н.
Статус:
действащ

Провеждане на XXIII Международна ранноесенна школа по семиотика в гр. Созопол (5 - 9 септември 2018 г.) с участие на гост-лектори от САЩ, Италия, Великобритания, Испания, Литва, преподаватели, докторанти и студенти от НБУ и чужди университети; Събитието е под егидата на Световната асоциация за семиотични изследвания (IASS).


Екип:

  • проф. Кристиан Банков д.н. - преподавател
  • гл. ас. д-р Рени Янкова - преподавател
  • ас. Георги Цонев - преподавател
  • гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов - преподавател
  • Михаил Въжаров - докторант
  • Силвана Миленова - докторант