Магдалина Станчева – Археологът на София – I етап

Магдалина Станчева – Археологът на София – I етап
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Веселина Василева Иванова
Статус:
действащ

Първи етап на проект за представяне на архивни материали и текстове, принадлежали на проф. Магдалина Станчева и тяхното популяризиране, включващ обработка на наличните материали (текстове, свързани с археологически открития в София и културното наследство на столицата в ръкописен вариант, записки от разкопки – ръкописен вариант, снимки, диапозитиви, графики, архивни документи, ръкопис на автобиографична книга, публикации, интервюта, библиографии и др. материали, свързани с живота и дейността на проф. Станчева и гр. София), сканиране и подобряване на качеството им, каталогизиране и подготовка за следващите етапи – изработване на уебсайт, издаване на книга и осъществяване на партньорство със Столична община, Музея на София, НИМ, фондация “Америка за България”.


Екип:

  • Веселина Василева - служител
  • Анелия Веселинова Янкова - служител