K-TRIO 3 - Researchers in Knowledge Triangle

K-TRIO 3 - Researchers in Knowledge Triangle
Финансиране:
Външен

Хоризонт 2020

Направление:
Технически науки
Ръководител:
Иван Иванов Драганов проф. д-р
Статус:
действащ