Специални способности и таланти - закономерности на когнитивните процеси при хора с увреждания - 2013

Специални способности и таланти - закономерности на когнитивните процеси при хора с увреждания - 2013
Финансиране:
Външен

Обучение през целия живот, секторна програма "Еразъм"

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Маргарита Димитрова Станкова-Стоянова доц. д-р
Статус:
реализиран

Провеждане за трета поредна година на интензивна програма с продължителност 2 седмици и с участието на преподаватели и студенти от 5 държави;
Предоставя се възможност за съвместна работа на преподаватели и студенти, включени в интредисциплинарен екип;
Формите на взаимодействие са: лекции, дискусии и семинари
Работи се върху изследователски задачи с цел разширяване и обогатяване на обучението на студентите по психология, логопедия, клинична психология и психология на развитието


Постигнати резултати


Успешно проведена интензивна програма /юни-юли, 2014 г./
Публикувани на диск презентации и др. материали на участниците в интензивната програма /студенти и преподаватели/