ИСТОРИЯТА ТИ В МЕН – ДОКУМЕНТАЛЕН ТЕАТЪР – обучение, тренинг и спектакъл

ИСТОРИЯТА ТИ В МЕН – ДОКУМЕНТАЛЕН ТЕАТЪР – обучение, тренинг и спектакъл
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Възкресия Вихърова Анастасова проф. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на практически семинар по Форум театър и Плей бек театър (16 – 20 април 2018 г.) за студенти от НБУ с водещи Янко Велков (alumni на НБУ) и гл. ас. д-р Антоанета Петрова и посещаване на 5 училища в София с цел събиране на материал за спектакъл, свързан с темата за насилието и агресията сред подрастващите и в българските училища. Колаборация с Пловдивския университет, деп. Актьорско майсторство – споделяне на опит със студенти и изграждане на съвместна група за изследвания; посещаване на 5 училища в Пловдив за събиране на материал за спектакъла (25 – 30 април 2018 г.).
Изработване на спектакъл с премиера на сцената на Университетски театър на НБУ, който ще бъде включен в програмата на проект “Премълчаното разказано – пътуваща сцена”.


Екип:

  • проф. д-р Възкресия Вихърова - преподавател
  • доц. д-р Ася Иванова - преподавател
  • доц. д-р Антоанета Петрова - преподавател
  • Боян Георгиев Панов - служител
  • Юлиян Любомиров Балахуров - служител