Презентация на резултатите от Петата вълна на Европейското изследване на ценностите – European Values Study (EVS)

Презентация на резултатите от Петата вълна на Европейското изследване на ценностите – European Values Study (EVS)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Иван Иванов Начев гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Презентация на резултатите от Петата вълна на Европейското изследване на ценностите – European Values Study (EVS) на 30 май 2018 г. в София Хотел Балкан.