Участие в VII Международен конгрес по междуличностно приемане – отхвърляне, Атина, Гърция, 15-18 май 2018 г. (7th International Congress on Interpersonal Acceptance-Rejection, Athens, Greece, 15-18 May 2018)

Участие в VII Международен конгрес по междуличностно приемане – отхвърляне, Атина, Гърция, 15-18 май 2018 г. (7th International Congress on Interpersonal Acceptance-Rejection, Athens, Greece, 15-18 May 2018)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Любомир Георгиев Джалев гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на гл. ас. д-р Любомир Джалев и гл. ас. д-р Надя Колчева в VII Международен конгрес по междуличностно приемане – отхвърляне в Атина, Гърция (15 - 18 май 2018 г.) с 5 устни доклада (в съавторство с доц. Маргарита Станкова и Любомира Денева, студент).


Екип:

  • гл. ас. д-р Любомир Джалев - преподавател
  • гл. ас. д-р Надя Колчева - преподавател
  • доц. д-р Маргарита Станкова - преподавател
  • Любомира Илиева - студент