Централен фонд за стратегическо развитие

 

Централният фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ е създаден през февруари 2005 г. за финансова подкрепа на проекти, свързани с научната, учебната и творческата дейност. Разглеждат се проекти на преподаватели, докторанти или студенти от НБУ. Ограничение в средствата за субсидиране от Фонда няма, като за проекти с по-голямо финансиране, Комисията може да потърси мнение от външен рецензент.

 

Комисия по управление на проекти за стратегическо развитие Подготвените съгласно изискванията проекти се предават в Бюро “Проекти” (Корпус 1 - офис 223), за да бъдат разгледани от Комисията по управление на проекти за стратегическо развитие.

Председател:

Почетен проф. д-р Васил Гарнизов 

член на Настоятелството на НБУ

 

Членове:

проф. Пламен Дойнов, д.н.                              

Ректор на НБУ

 

проф. д-р Пламен Бочков

член на Настоятелството на НБУ и на Председателския  съвет на НБУ

 

д-р Георги Текев   

член на Настоятелството и Изпълнителен директор на НБУ

 

За повече информация:
Росена Томова тел. 8110 283/ в. 12232; rjtomova@nbu.bg