Централен фонд за стратегическо развитие

Описание на проектите

 

Централният фонд за стратегическо развитие (ЦФСР)  финансира следните проекти:

 

Научни и творчески проекти за:

 • теоретични и експериментални научни изследвания;
 • маркетингови и социологически проучвания и др.;
 • приложни изследвания, консултантски услуги и др.;
 • оборудване на нови изследователски и творчески лаборатории;
 • организиране и участие в конференции, семинари, публични дискусии, презентации на разработки и др. научни форуми и прояви;
 • внедряване на научни резултати в партньорство с бизнеса, неправителствени организации, държавни институции и др.;
 • подготовка, реализация и участие в спектакли, модни ревюта, фестивали, театрални училища, изложби, филми и др. творчески форуми и изяви;
 • учредяване и присъждане на награди за научни и творчески постижения.

 

 

Образователни проекти за:

 • създаване и разширяване на междууниверситетски мрежи – интернационализация на образованието, създаване на съвместни програми, обмен на ресурси, преподаватели и студенти;
 • свързване с практиката – разработване на програми по заявка на външни организации, привличане на експерти в образователния процес за разширяване на студентските стажове и др.;
 • развитие на интерактивни форми на учебния процес;
 • оборудване на учебни лаборатории;
 • развитие на уебсреда за обучение;
 • провеждане на зимни и летни школи и университети.

 

 

Проектите за развитие на учебните програми могат да се финансират и от Фонд “Учебни програми” към факултетите.