Реализация на сътрудничество по Договор между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет /МДЛУ/ и работа върху научен труд

Реализация на сътрудничество по Договор между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет /МДЛУ/ и работа върху научен труд
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Татяна Николаева Фед доц. д-р
Статус:
реализиран

1. Посещение на Московски държавен лингвистичен университет от доц. д-р Татяна Фед, гл. ас. д-р Ирена Емилова, ас. Теодора Ризова;
2. Разработване на учебните програми за академичен обмен на студенти между НБУ и МДЛУ за учебната 2013/2014 г.
3. Връчване на дипломи на студенти специалност “Международни отношения” с втори език български в МДЛУ на 3 юли 2013 г.;
4. Анализ на магистърския стаж в МДЛУ на студенти към МП “Бизнес комуникации”;


Постигнати резултати


1. Стартиране на МП “Управление на туризма /на чужд език/” и обучение на студенти в съвместна програма с МДЛУ през академичната 2013/2014 г.;
2. Получаване на учебници по руски език за обучение в НБУ (руски език в туризма и бизнес руски език);
3. Теоретични материали в покрепа на подготовката на научния труд на доц. д-р Татяна Фед;


Екип:

  • доц. д-р Татяна Фед - преподавател
  • доц. д-р Ирена Емилова - преподавател
  • доц. д-р Теодора Ризова - преподавател