Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език – 2018 г.

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език – 2018 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Милка Стефанова Хаджикотева гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

В конкурса тази година се състезаваха 61 конкурсни работи на ученици от четири гимназии от страната: Първа АЕГ, София, ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр. Перник, ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил, ПГ „Велизар Пеев“, гр. Своге.
Учениците, наградени в модул РАЗКАЗ, са: Ивета Ивайлова Асенова, първа награда, Цветина Милкова Емилова, втора награда, Богдана Павлова Кирилова, трета награда.
Учениците, наградени в модул ЕСЕ са: Елена Пенева Колева, първа награда, Славина Иванова Станоева, втора награда, и Теодора Георгиева Георгиева, трета награда.
Въз основа на цялостното представяне на учениците наградените училища са Първа АЕГ, гр. София, ГПЧЕ „Симеон Радев“ , гр. Перник и ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил.
Бяха раздадени сертификати за отлично и успешно представяне, подписани от Ректора на НБУ. Предстои публикуването на най-добрите есета и разкази, написани от ученици, на сайта на НБУ.