Различните национални и международни контексти на юридическия език

Различните национални и международни контексти на юридическия език
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Дияна Димитрова Янкова проф. д.н.
Статус:
реализиран

Проектът цели участие на доц. д-р Дияна Янкова с доклад на тема „Различните национални и международни контексти на юридическия език“ в XI-та международна двугодишна научна конференция по съдебна лингвистика „Езикът и правото“, която се организира от Международната асоциация по съдебна лингвистика в Националния автономен университет на Мексико от 24 до 27 юни 2013 г.
Конференцията представлява авторитетен форум на специалисти в интердисциплинарните изследвания на езика и правото. Доц. Янкова е член на Асоциацията по съдебна лингвистика в България.


Постигнати резултати


1. Семинар в НБУ през м. октомври;
2. Модифициране на курсовете по превод на юридически текст;
3. Професура на доц. д-р Дияна Янкова (докладът е част от хабилитационен труд);


Екип:

  • проф. Дияна Янкова д.н. - преподавател