Мястото на културата в обучението по език и междукултурното общуване

Мястото на културата в обучението по език и междукултурното общуване
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Андрей Андреев Андреев преп.
Статус:
действащ

Участие на преп. Андрей Андреев и проф. Дияна Янкова в VIII-та международна тригодишна конференция на Централноевропейската асоциация за канадски изследвания с два доклада на тема “Reading Canada – Reception of Canadian Writing in Bulgaria” и “Canada 150 years on: A Project in the Making” (20 – 22 септември 2018 г.).


Екип:

  • преп. Андрей Андреев - преподавател
  • проф. Дияна Янкова д.н. - преподавател