TRAD NBU 2018 Втора лятна школа по превод на тема: Специализиран превод (туризъм и административни текстове)

TRAD NBU 2018 Втора лятна школа по превод на тема: Специализиран превод (туризъм и административни текстове)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мария Живкова Грозева-Минкова проф. д.н.
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на втора лятна школа по превод (немски, испански, италиански, френски, английски и руски език) с работни групи по превод в туризма и превод на административни текстове (17 – 18 септември 2018 г.). Участници са студенти от НБУ, ШУ, Бургаски университет “А. Златаров”, ПУ, ВТУ, СУ и не заплащат такса за участие.


Екип:

 • проф. Мария Грозева д.н. - преподавател
 • доц. д-р Венета Сиракова - преподавател
 • гл. ас. д-р Мария Спасова - преподавател
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов - преподавател
 • ас. Петя Петкова - Сталева - преподавател
 • гл. ас. Анелия Ламбова - преподавател
 • преп. Нора Кръстева - преподавател
 • преп. Любка Славова - преподавател
 • преп. Валентина Славова - преподавател
 • преп. д-р Десислава Давидова - преподавател
 • преп. Диан Карагеоргиев - преподавател
 • доц. д-р Борис Наймушин - преподавател