Участие с доклад “In the name of the People/In the People’s will. Lessons from national and local Referendums in Bulgaria 2013-2016” на общата конференция на Европейския консорциум по политически науки /ECPR General conference/ 22-25 август 2018 г. в гр. Хамбург, Германия

Участие с доклад “In the name of the People/In the People’s will. Lessons from national and local Referendums in Bulgaria 2013-2016” на общата конференция на Европейския консорциум по политически науки /ECPR General conference/ 22-25 август 2018 г. в гр. Хамбург, Германия
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Петя Лазарова Георгиева гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на гл. ас. д-р Петя Георгиева с доклад на тема “In the name of the People/In the People’s will. Lessons from national and local Referendums in Bulgaria 2013-2016” в обща европейска конференция на Европейския консорциум по политически науки (22 – 25 август 2018 г.) в Хамбург, Германия.


Екип:

  • гл. ас. д-р Петя Георгиева - преподавател