Археологически разкопки в Египет (сезон 8)

Археологически разкопки в Египет (сезон 8)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Теодор Арсов Леков доц. д-р
Статус:
действащ

Продължение на археологическите разкопки на Тиванска гробница №263 (Гробницата на сановника Пиай от времето на XIX египетска династия, 13. Век пр. Хр.), разположена в Луксор, Египет в периода 01.02. – 01.03.2019 г.: завършване изкопаването на шахтата пред гробницата, реставрация на входното пространство с откритите фрагменти от декорацията на гробницата, реставрация на стелата на Пиай, обработка на откритите материали и артефакти и транспортирането им до хранилището на музея в Луксор, копиране на надписи и предварителна реконструкция на релефите, завършване изготвянето на архитектурен план на гробницата.