НБУ без граници (Fishing for students 2019)

НБУ без граници (Fishing for students 2019)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Иван Иванов Начев гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Участие на ас. Панчугов в изложение в POLITICO's EU Studies Fair в Брюксел на 8 и 9 февруари 2019 г. и популяризране програмите в областта на европейските изследвания и чуждоезиковите програми в НБУ.


Екип:

  • гл. ас. д-р Иван Начев - преподавател
  • Елица Узунова - служител
  • ас. Христо Панчугов - служител