500 години живот. Изобретения и изкуство в наследството на Леонардо да Винчи. Пътуващ семинар до Флоренция 20-26 май 2019 г.

500 години живот. Изобретения и изкуство в наследството на Леонардо да Винчи. Пътуващ семинар до Флоренция 20-26 май 2019 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Лидия Димитрова Денкова проф. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на пътуващ семинар до Флоренция (20-25 април 2019 г.) с участие на студенти от курс GENB “Естетика и теория на изкуството” и преподаватели от НБУ за честванията на 500 години от смъртта на Леонардо да Винчи. По време на семинара са предвидени посещение на места и съпътстващи лекции с акцент върху научните изобретения и проекти на Леонардо да Винчи.