Антично и средновековно наследство в Източна Македония

Антично и средновековно наследство в Източна Македония
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Живко Ангелов Лефтеров доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на пътуващ семинар – практическо обучение (in situ) на студенти от БП “История”, “Археология” и “История и археология” и майнър програмите “История” и “Археология” в Източна Македония.