Укрепване на сътрудничеството между НБУ и Университета за военни науки - Варшава

Укрепване на сътрудничеството между НБУ и Университета за военни науки - Варшава
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Михаел Минев Димитров доц. д-р
Статус:
реализиран

В периода 21.05.2019-22.05.2019 г. ас. д-р Михаел Димитров взе участие в 7-ма Международна научна конференция „Security of the Republic of Poland in National and International Dimensions“, проведена в гр. Киелце, Полша. Представения доклад по въпросите на евроатлантическите интеграционни процеси в страните от Западните Балкани беше оценен високо от организаторите на научния форум и бе изразена благодарност към Нов български университет за високото ниво на сътрудничество, което поддържа с Университета за военни науки във Варшава.


Постигнати резултати


1. Подписан договор между НБУ и International Balkan University, Skopje по програма Еразъм+, ключова дейност №1.


Екип:

  • доц. д-р Михаел Димитров - преподавател