Пътуващ семинар по криминология

Пътуващ семинар по криминология
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Сигурност и отбрана
Ръководител:
Ненко Георгиев Дойков проф. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на пътуващ семинар по криминология с участие на 4 студенти от МП “Криминология и политики на престъпността” до Торино, Италия и посещение на Музея по криминална антропология “Чезаре Ломброзо” и Музея на анатомията.