Гост лектор (по проект “Коприната – културно наследство и технология” – трети етап, април 2019: интердисциплинарен проект)

Гост лектор (по проект “Коприната – културно наследство и технология” – трети етап, април 2019: интердисциплинарен проект)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Ирена Иванова Бокова доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на III и IV етап на проекта “Коприната – културно наследство и технология”, включващи лекция, семинар и работна среща със студентите, участници в проекта с гост-лектор д-р Атанасиус Гуридис. Темите на семинара и лекцията са посветени на специфичните наследства на регион Тракия в югоизточната му част: архитектура – гражданска и средновековна и тяхното популяризиране днес, както и производството на естествена коприна в исторически и съвременен контекст.