Модел Европейски парламент - 2019

Модел Европейски парламент - 2019
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Иван Иванов Начев гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Организиране и провеждане на симулация на дебат, гласуване и приемане на позиция на Европейския парламент;
Изработване на позиции на парламентарни групи, които да бъдат защитени по време на дебатите в Пленарна зала от участниците (ученици от 11-ти и 12-ти клас – 40 ученици и 10 учители от различни гимназии в страната);
Изготвяне на материали за провеждането на интерактивната ролева игра: проект на резолюция на Европейския парламент, Правилник за организация на работата по време на заседанието, дневен ред на заседанието и тематични информационни материали;
Предоставяне на сертификати за участие в симулацията.


Екип:

  • гл. ас. д-р Иван Начев - преподавател
  • Елица Узунова - служител
  • ас. Христо Панчугов - служител
  • Лилия Колова - служител
  • гл. ас. д-р Любомир Стефанов - преподавател