Международна научна конференция “Култура на войната и опит от войната” (Military Culture and War Experience)

Международна научна конференция “Култура на войната и опит от войната” (Military Culture and War Experience)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Морис Наме Фадел доц. д.н.
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на международна научна конференция “Култура на войната и опит от войната” в НБУ (11 – 12 октомври 2019 г.) и уъркшоп на Герт де Хаан (специалист по психологическо възстановяване след преживени военни събития).


Екип:

  • доц. Морис Фадел д.н. - преподавател