Редактиране (proofreading) на авторски текст “Semiotics of colours in the Bible” - 2019 г.

Редактиране (proofreading) на авторски текст “Semiotics of colours in the Bible” - 2019 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мони Ешуа Алмалех проф. д.н.
Статус:
действащ

Редактиране от професионален редактор (professional proofreader) на следващите 150 страници научен текст на английски език за бъдеща монография “Semiotics of colours in the Bible” с автор проф. Моли Алмалех, д.н.


Екип:

  • проф. Мони Алмалех д.н. - преподавател