Участие в 16-ти конгрес по логика, методология и философия на науката и техниката (Прага, 5-10.08.2019)

Участие в 16-ти конгрес по логика, методология и философия на науката и техниката (Прага, 5-10.08.2019)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Лилия Александрова Гурова проф. д-р
Статус:
действащ

Участие на доц. Лилия Гурова като организатор на поканен симпозиум “Фактивността на разбирането: поглед отвъд текущите дебати” с доклад в 16-ти конгрес по логика, методология и философия на науката и техниката (CLMPST 2019) в Прага, Чехия.


Екип:

  • проф. д-р Лилия Гурова - преподавател