Четвърта годишна докторантска конференция на НБУ – 2019 г.

Четвърта годишна докторантска конференция на НБУ – 2019 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Димитър Милчев Вацов проф. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на четвърта годишна докторантска конференция на НБУ в гр. Созопол в базата на НБУ (14 – 16 юни 2019 г.), с включена кръгла маса на тема “Евроизбори 2019: анализ на резултатите и диагностика на рисковете и перспективи”.


Екип:

 • проф. д-р Димитър Вацов - преподавател
 • проф. д-р Димитър Вацов - преподавател
 • доц. Стефан Попов - преподавател
 • проф. д-р Евгений Дайнов - преподавател
 • Ирена Георгиева Димитрова - служител
 • Лилия Колова - служител
 • проф. д-р Румен Генов - преподавател
 • доц. д-р Христо Гьошев - преподавател
 • гл. ас. д-р Сергей Стефанов - преподавател
 • проф. д-р Мартин Канушев - преподавател
 • проф. д-р Васил Гарнизов - преподавател
 • проф. д-р Христо Тодоров - преподавател