Лятна школа по антропология “Река Дунав като културен пейзаж – споделяне на наследства (по примера на музеите в Русенски и Силистренски регион и Кълъраш, Румъния – 2-7.09.2019 г.)

Лятна школа по антропология “Река Дунав като културен пейзаж – споделяне на наследства (по примера на музеите в Русенски и Силистренски регион и Кълъраш, Румъния – 2-7.09.2019 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Ирена Иванова Бокова доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на лятна школа по антропология “Река Дунав като културен пейзаж – споделяне на наследства (по примера на музеите в Русенски и Силистренски регион и Кълъраш, Румъния” с участие на индердисциплинарни екипи от студенти от деп. “Антропология”, “Дизайн” и “Изкуствознание и история на културата” и в партньорство с музеите в Русенски и Силистренски регион и Кълъраш, Румъния.


Екип:

  • доц. д-р Ирена Бокова - преподавател
  • проф. Людмил Христов - преподавател
  • доц. д-р Кристина Савова - преподавател