Участие на доц. д-р Евгения Благоева в International Symposium “Minorities in the Eastern BalkansL Languages and Cultures”, University of Warsaw, 18-19 октомври 2019 г.

Участие на доц. д-р Евгения Благоева в International Symposium “Minorities in the Eastern BalkansL Languages and Cultures”, University of Warsaw, 18-19 октомври 2019 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Евгения Георгиева Благоева доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на доц. д-р Евгения Благоева в Международен симпозиум “Minorities in the Eastern BalkansL Languages and Cultures”, организиран от Института за Западно и Южнославянски изследвания към Варшавския университет, с доклад на тема “Руските собственици на имоти по Българското Черноморие: култура и етнически взаимодействия”.


Екип:

  • доц. д-р Евгения Благоева - преподавател